De eigen oogarts is de best geplaatste persoon om patiënten met matig- tot ernstig DROOG OOG SYNDROOM te behandelen en eventuele hoornvliesschade te beoordelen.
Hij/Zij is de aangewezen persoon om gerichte adviezen te geven en heeft een goede kennis over de bestaande therapeutische mogelijkheden.

Wanneer u evenwel een ernstige vorm van droge ogen heeft, dagelijks last blijft ervaren of U hoopt uw noodzakelijke druppelfrequentie te kunnen verminderen, adviseren we U contact op te nemen met een Gespecialiseerd Droog Oogcentrum.