De meeste patiënten met DES  (droge oogklachten vroegen reeds advies aan hun huisarts of apotheker. Ongetwijfeld adviseerden deze reeds het gebruik van kunsttranen en gaven nuttige adviezen.

Voor  patiënten met milde of matig DROOG OOG SYNDROOM (DES) volstaat deze  aanpak soms.

Patiënten die onvoldoende resultaat ervaren bij deze eerste zorgen, adviseren wij een afspraak te maken bij de eigen oogarts.

Patiënten die evenwel blijvende of ernstige klachten vertonen, adviseren wij een afspraak te maken bij een Gespecialiseerd Droog Oogcentrum.