Hoewel droge ogen vaak zeer ernstige klachten uitlokken, veroorzaken zij slechts uitzonderlijk definitieve schade of bestendig zichtverlies.

Toch beïnvloeden droge ogen voor vele patiënten de dagelijkse levenskwaliteit en het goed functioneren.

Aan patiënten wordt vaak een vragenlijst meegegeven geven waardoor zowel de  patiënt als de droge ogenspecialist een idee krijgt over de ernst van het Droog Oogsyndroom.

De DEQ-5 is een eenvoudige en snelle vragenlijst die slechts uit vijf vragen bestaat.

De test dient actueel te zijn (niet langer dan een maand geleden ingevuld) en geeft de patiënt zelf een indicatie of hij inderdaad lijdt aan het DES en in welke mate:

  • Een score > 6 duidt op het DES
  • Bij een score > 12 wordt medisch advies voor bijkomend onderzoek en behandeling aanbevolen.

DEQ-5 VRAGENLIJST:

Hoe vaak voelen uw ogen ongemakkelijk aan?

0 1 2 3 4
Nooit Altijd

Hoe intens voelt uw ongemak aan tegen het einde van de dag?

0 1 2 3 4
Nooit Zeer intens

Hoe vaak voelen uw ogen droog aan?

0 1 2 3 4
Nooit Altijd

Hoe intens is uw droge ogengevoel tegen het einde van de dag?

0 1 2 3 4
Nooit Zeer intens

Hoe hebben uw ogen een waterig aspect of voelen nat aan?

0 1 2 3 4
Nooit Altijd