TRAANPUNTOCCLUSIE – VERMINDERING VAN DE TRAANAFVOER

Een succesvolle manier om patiënten met droge ogen te helpen, bestaat er in de traanafvoer te reduceren.
Door de (onderste) traanpuntjes af te stoppen met kleine plugjes blijven de tranen ( zowel de natuurlijke- als de ingedruppelde kunsttranen) langer aanwezig op het oogoppervlak.

Dit wordt traanpuntocclusie genoemd.

Deze techniek zorgt voor een aanvullende efficiëntie waardoor vaak minder gedruppeld dient te worden. Bij sommige patiënten leidt het tot een totale verbetering van de klachten.

Het plaatsen van deze plugs is uiterst eenvoudig. Het wordt door de oogarts aan de spleetlamp (microscoop) uitgevoerd en is pijnloos. Indien wenselijk kunnen ze makkelijk verwijderd worden.

Er kan worden geopteerd voor een proefbehandeling met oplosbare plugs.

Deze werken slechts tijdelijk (resorberen 100%) en laten toe de efficiëntie te beoordelen.

Punctumplugs zijn beschikbaar in verschillende afmetingen. Ze worden niet gevoeld en geven geen enkele esthetische belemmering.

Synoniemen: Punctumplugs – Traanpuntplugs – Lacrimale plugs

Sinds 1 december 2018 is het plaatsen van traanwegplugs volledig vergoed door het ziekenfonds. Ook de kostprijs van de plugs is grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.